JUDr. Miroslav Štorkan
advokátní kancelář

Kontaktujte mne

Právní služby

Samostatnou praxi jsem začal poskytovat od ledna 1993 po absolvování advokátních zkoušek, kdy jsem se na základě předchozí praxe rozhodl začít vykonávat advokacii samostatně a nést tak veškerá rizika největší možné odpovědnosti (ať už morální či právní) s tímto spojená.

V současné době poskytuji právní služby v širokém spektru platného práva na území České republiky a to jak právnickým, tak fyzickým osobám. Právní služby poskytuji hlavně v oblasti práva civilního a to zejména občanského a obchodního, ale i v oblasti práva veřejného, především trestního.

V rámci obecné agendy řeším i problémy spojené s oblastí úpadkového práva a insolvence se specializací na konkursní řízení, problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob a veškerou agendu spojenou s nemovitostmi včetně jejich koupě, prodeje, zakládání obchodních korporací, problematiku exekucí, veřejných dražeb či přípravě podkladů k veřejným zakázkám. Právní služby poskytuji i v dalších méně frekventovaných oblastech práva, jako je například právo rodinné, stavební a zastupování ve věcech správního řízení obecně.

Právní služby poskytuji jak v jazyce českém, tak anglickém.

Jako advokát spolupracuji s notářskými kancelářemi, exekutory, daňovými poradci, auditory, znalci a dalšími odborníky v oblasti poradenství ekonomického a finančního.

Spolu s výše uvedenými službami jsem rovněž zapsán a veden jako obhájce a opatrovník ex-offo.

Platební
podmínky

Smluvně dohodou v souladu se stavovskými předpisy, nebo mimosmluvně dle platného a účinného advokátního tarifu, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách www.cak.cz.

Pojištění

Pojištění na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „hromadné pojištění advokátů“), uzavřené mezi Generali Pojišťovna, a. s., a Komorou:

Hromadné pojištění advokátů se i pro rok 2017 vztahuje pouze na odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, tzn., že hromadné pojištění advokátů se u advokátů vykonávajících advokacii samostatně nebo ve sdružení bude vztahovat na odpovědnost za škodu, za kterou advokát sám odpovídá klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii.

Dotaz a žádost
o konzultaci

JUDr. Miroslav Štorkan
advokátní kancelář

zapsán u České advokátní komory pod ev. č. 02954

Kontakt

Sídlo

Nové náměstí 1370/17
104 00 Praha Uhříněves

Konzultace

Po-Pá :  10:00 – 18:00
(případně dle předchozí domluvy)

Další údaje

IČ: 66215471
DIČ: CZ6310070756